logo Helse Sør-Øst

Psykososial støtte for flyktningene fra Ukraina

Flyktningene som kommer til Norge fra krigen i Ukraina vil trenge psykososial hjelp og støtte. Det er nå etablert flere nettsider med råd og ressurser for oppfølging av flyktningene. 

Publisert 22.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

​Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil løpende legge ut råd og ressurser her:
Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina - NKVTS

RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst) har publisert informasjonsmateriell om krisereaksjoner og ivaretakelse av barn. Tekstene retter seg mot flyktninger og berørte familier. Materiellet kan brukes fritt av helsepersonell og andre som en del av oppfølgings- og informasjonsarbeidet.

Informasjon og ressurser er lagt ut her: Krigen i Ukraina - RVTS Øst (rvtsost.no)

- Dette er nyttig informasjon for alle som framover blir involvert i hjelpearbeidet. Flyktningene bærer med seg traumatiske opplevelser, og det finnes mye god kunnskap om hvordan vi best kan gi psykososial hjelp og støtte, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.