logo

PUA samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) skal samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet i nytt bygg på Ila i Bærum. Styret ber om at utbyggingen på Ila skjer i en felles etappe.

Publisert 10.02.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
- Det må arbeides særskilt med løsninger som ivaretar behovene til pasienter ved PUA, og det må planlegges med tilpassede turområder og støyskjerming, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst. –Det er på høy tid at denne pasientgruppen får et bedre tilbud med nye og mer egnede lokaler.
- En slik samlokalisering vil legge til rette for at det utvikles et faglig fellesskap som vil bidra til å utvikle kompetanse og rekruttere personell til et lite og sårbart fagmiljø ved PUA, sier Rootwelt.

Behovet for nye bygg for sikkerhetspsykiatrien er utløst av gamle og uhensiktsmessige bygg med dårlig funksjonalitet på Dikemark, der regional sikkerhetsavdeling holder til i dag.​

Store og sammensat​​​​te vansker

Pasientene som får helsehjelp fra PUA har store og sammensatte vansker. Samfunnet forventer at personalet har høy kompetanse og at bruken av tvang er lav. 

PUA tar imot pasienter fra 16 år og oppover. PUA har 12 døgnplasser, og hovedvekten av pasientene er mellom 16 og 30 år. Pasientene henvises fra annen spesialisthelsetjeneste, enten fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenestene. Utredning og behandling skal være forsøkt lokalt, og pasienter henvises kun hvis man ikke lyktes lokalt. 

Oslo universitetssykehus gjennomførte høsten 2021 en utredning med brukerrepresentanter og representanter for ansatte for å kunne vurdere hva som er egnet lokalisering for PUA.

Rapporten er klar på at en samlokalisering med somatiske enheter ikke vil være en hensiktsmessig plassering fordi det ikke vil være noe kompetanse i somatikken om problemstillinger PUA trenger bistand til. Somatiske enheter er heller ikke tilrettelagt for pasientgruppene ved PUA. 

Styret i Oslo universitetssykehus HF har 17. desember 2021 vedtatt enstemmig å anbefale en samlokalisering av PUA med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på en tomt på Ila sør. Det er dette vedtaket som styret i Helse Sør-Øst nå har sluttet seg til.

To​​mtealternativ sør begrenser støyproblemer

Flere har uttrykt bekymring over at beliggenheten på Ila vil føre til støy fra skytebanen i nærheten. Det er tidligere vurdert et alternativ med bygging på tomtealternativ Ila nord som ligger tettest på skytebanen, hvor støy fra skytebanen ville representere en utfordring. Dette alternativet er forlatt. 
Nå har man valgt å gå for det såkalte tomtealternativ sør, hvor støyanalysene viser vesentlig mindre utfordringer med støy enn ved en utbygging på Ila nord. 

Se kart:
Kart samlokalisering
​​​