logo Helse Sør-Øst

QR-koder forenkler tømming av avfall på sykehuset

På Sørlandet sykehus har de automatisert varsling for tømming av papp- og papiravfall. Helsepersonell skanner en QR-kode på avfallsdunken og portøren får automatisk melding om at den må tømmes. 

Publisert 16.05.2022
Sist oppdatert 07.11.2022
Enhetsleder og asisterende enhetsleder tester løsningen

Marianne Jacobsen (t.v.), enhetsleder på kardiologisk seksjon, og Eva Isaksen, assisterende enhetsleder, mener løsningen etterhvert kan spare dem for mye tid. (Foto: Sørlandet sykehus)

Over 100 avfallsdunker for papp og papir på 30 ulike steder ved Sørlandet sykehus er nå utstyrt med en QR-kode.

– Vi har redusert de manuelle rutinene med nesten 80 prosent. Før måtte sengepostene ringe oss for tømming, og fordi vi stadig er på farten kunne telefonen ofte være ubetjent. Bestillingene ble notert på lapper, som ofte hopet seg opp inntil en av oss hadde tid til å håndtere dem. Nå kommer bestillingene automatisk inn på en elektronisk oversikt og markeres som kvittert ut når ny avfallsdunk er på plass. Vi får også langt færre telefoner, sier Torkil Trygstad som er leder for portør- og transportenheten på Sørlandet sykehus.

Kan spare my​​e tid

Marianne Jacobsen, enhetsleder på kardiologisk seksjon og rådgiver i medisinsk avdeling, er positiv til den nye løsningen, men mener det fortsatt er litt å gå på når det gjelder responstid.
– Når løsningen kommer skikkelig på plass vil dette kunne spare oss for mye tid. Foreløpig erfarer vi at tar det for lang tid før avfallsdunken tømmes, sier Jacobsen.

Hun legger til at de til å begynne med var redde for at ansatte skulle reagere på at de måtte bruke egen telefon for å skanne koden, men at det har ikke vært noe problem fordi løsningen oppleves som nyttig. Jacobsen mener denne teknologien har et stort potensial også på andre områder. 
– Vi har mange «plunder og heft»-oppgaver som tar av helsepersonells tid. En del oppgaver innen lager, og ikke minst transport av senger, kunne vært løst bedre ved hjelp av strekkode-teknologi. 

Utvikles med nye ​​funksjoner

Løsningen er fortsatt under utvikling etter seks uker i pilot. Det som nå står for tur er å få bestillingene om tømming direkte inn på den enkelte portørs mobiltelefon, og ikke kun på nettbrettet på vaktrommet som portørene selv må sjekke.

– Ved behov for tømming vil det da gå ut en felles melding, og den som er i nærheten kan utføre oppdraget. Når noen tar jobben sendes det beskjed til de andre. Dette håper vi skal få responstiden ytterligere ned, sier Trygstad. 

Teknologi med stort p​​otensiale

Bruken av QR-koder på avfallsbeholdere er et pilotprosjekt i det regionale prosjektet entydig strekkoding (GS1) som drives av Helse Sør-Øst. Etter hvert skal Sørlandet sykehus og andre foretak i regionen i gang med flere piloter for å spore og hente inn data fra utstyr og senger, sier Jørgen Corneliussen.

– Blant annet skal Sørlandet sykehus teste RFID​-brikker * ​ for sporing av senger, en teknologi som vil bli svært viktig i nye sykehusbygg. For oss i prosjektet er det gøy å erfare den praktiske nytten denne teknologien har for portører og andre ansatte på sykehuset, sier Corneliussen​.

Radiofrekvensidentifikasjon​


​Les mer om prosjektet: Entydig strekkoding (GS1) - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

​​​