Rapport om framtidens tariffavtale

Høsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for fremtidens tariffavtale.  Sluttrapporten ble overlevert styringsgruppen denne uka.

​Arbeidet i prosjektet har lagt et godt grunnlag for videre dialog mellom partene og rapporten kan leses i sin helhet her: