logo

Regional ambulansejournal på stadig flere ambulanser i Helse Sør-Øst

30 ambulanser ved Oslo universitetssykehus bruker nå den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal. Så langt har de produsert over 7000 elektroniske ambulansejournaler.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
Prosjektleder Thomas Johannessen

Utprøvingen av et elektronisk journalsystem som skal erstatte papirjournal i ambulansene, startet ved Oslo universitetssykehus i september 2020. Den regionale løsningen sikrer at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i behandlingskjeden.

Tryggere pasientbehandling

– Nå kan vi motta og registrere opplysninger allerede mens vi er ute på oppdrag. Løsningen vil også hente data fra monitoreringsutstyr i ambulansen og lagre dette direkte i pasientjournalen. Dette styrker pasientsikkerheten, sier Thomas Johannessen, som leder prosjektet på Oslo universitetssykehus og kommer fra jobben som stasjonsleder ved Nittedal ambulansestasjon.

Johannessen sier de neste år forventer at over 70 ambulanser i Oslo universitetssykehus utfører rundt 180 000 oppdrag med den nye journalløsningen.

Over 30 ressurspersoner og 800 brukere av den elektroniske ambulansejournalen ved Oslo universitetssykehus har nå fått opplæring. Disse får god støtte av kompetanseavdelingen i prehospital klinikk, regionalt prosjekt og prehospital IKT i Sykehuspartner.


Oppstart på Sykehuset Innlandet og Sørlandet sykehus

I november gikk startskuddet for innføring av elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet. Målet er at alle ambulansestasjonene skal ha tatt i bruk elektronisk pasientjournal i løpet av februar neste år.

I begynnelsen av desember startet også Sørlandet sykehus med løsningen på ambulansestasjonene i Arendal og i Kristiansand.

Et teknologisk løft

Den elektroniske ambulansejournalen styrker kommunikasjonen mellom de prehospitale tjenestene og sykehusene, og betyr blant annet at akuttmottaket vil ha tilgang til pasientens ambulansejournal før pasienten kommer til sykehuset. Journalen er også et godt verktøy både for beslutningsstøtte og for kvalitetssikring av behandlingen som gis.

– Den elektroniske ambulansejournalen gjør at ambulansepersonell får et bedre informasjonsgrunnlag, som igjen sikrer bedre og mer standardisert helsehjelp. Journalene kan administreres mer effektivt, og vi oppnår gode grunnlagsdata til forskning, kompetanseheving hos ansatte og det viktigste; - bedre pasientbehandling. Dette er et teknologisk løft for ambulansetjenestene i Helse Sør-Øst, sier Hans-Arne Sandem.

Han har tidligere vært ambulansearbeider/paramedic ved Oslo universitetssykehus og har nå en sentral rolle i det regionale prosjektet der han blant annet jobber med virksomhetsarkitektur.