Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken

Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.

Heidi Skaara Brorson

Heidi Skaara Brorson

– Dette er meget viktig for pasientene som vil oppleve en tryggere behandling uavhengig av hvor de er. Vi vet at det i dag skjer feil og at informasjonen ikke nødvendigvis følger pasientene. Så dette er vi glade for, sier Heidi Skaara Brorson som representerer Kreftforeningen i brukerutvalget i Helse Sør-Øst.


Oppdatert komplett kurbibliotek

– Den nye løsningen CMS (Chemotherapy Management System) er viktig av flere grunner, sier avdelingsoverlege på Onkologisk poliklinikk og innføringsansvarlig i Drammen, Leiv Sindre Rusten i forbindelse med at Bærum sykehus og Drammen sykehus nylig tok i bruk den regionale løsningen.

Rusten, som selv er onkolog, mener løsningen innebærer en kvalitetshevning som også gir bedre pasientsikkerhet og en kvalitetsutjevning mellom sykehusene.

– All medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-øst bruker med dette samme «oppskriften». Det blir et felles kurbibliotek som er kvalitetssikret av fagpersoner og som blir gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen, forklarer han.

Rusten ser også en fordel ved at sykehuset nå kan kommunisere elektronisk med apoteket som produserer cellegiftkuren, og sparer svært mange telefoner på den måten.  Kvalitetssikring av selve produksjonsprosessen blir også bedre.

Onkolog Leiv Sindre Rusten

Onkolog Leiv Sindre Rusten Foto: Vestre Viken

Journalen følger pasienten

Det hender at pasienter får noen kurer på Drammen sykehus og noen på Radiumhospitalet. En felles løsning for medikamentell kreftbehandling vil på sikt gjøre det mulig at journalen følger pasienten.
– Etter hvert som den nye IT-infrastrukturen for Helse Sør-Øst kommer på plass, vil det bli mulig å dele data mellom sykehusene, noe som gjør det langt enklere å samarbeide om behandling av enkeltpasienter, sier Rusten.  

 

Fra papir til elektronisk samhandling

Jarle Bloch Haugland er farmasøyt ved Sykehusapoteket på Bærum sykehus og forteller at den nye løsningen endrer mange manuelle rutiner for hans yrkesgruppe:

– Tidligere har vi fått rekvisisjoner på cytostatika i papirform. Ut fra rekvisisjonene henter vi frem en arbeidsseddel som fylles ut manuelt, et kontrollnummer gis til hver produksjon som føres inn i egen bok, og en etikett skrives – også manuelt.  Nå, med innføring av denne løsningen, kan vi gjøre dette elektronisk. Arbeidsseddel, kontrollnummer og etikett blir skrevet ut automatisk. Infusjonsvæske og legemiddel blir scannet og kontrollert elektronisk, som også vil reagere hvis varen er feil, forklarer han.  

– Hovedgevinsten for oss farmasøyter er økt kontrollsikkerhet. Farmasøytens rolle blir mye som før, men vi kan fokusere mer på de viktigste kontrollrutinene. Men selv om systemet reduserer risikoen for feil, må vi fortsatt være årvåkne, sier Bloch Haugland.  

 

Onkologisk sykepleier

Onkologiske sykepleiere Mali Sølverud Færden og Mai Linn Aase Foto: Vestre Viken

Arbeidet med å etablere en felles løsning for medikamentell kreftbehandling startet i 2013 og systemet CMS ble anskaffet som felles løsning i 2015. Løsningen er så langt innført ved deler av Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold og Vestre Viken. Neste foretak som skal innføre løsningen er Sørlandet sykehus høsten 2018.

Les også: Felles løsning for medikamentell kreftbehandling