Samarbeidsavtale prehospitale tjenester

I dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne samarbeidsavtaler med lokale frivillige lag.

Fv: Adm.dir. i Helse Vest Herlof Nilssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland, adm. dir. i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus og adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl

Lokale avtaler

Samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for inngåelse av eventuelle lokale avtaler mellom helseforetak og Røde Kors(RK)/ Norsk Folkehjelp(NF) sine distrikts- og lokalorganisasjoner.

- De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i førstelinje ved akuttberedskap, og det er viktig og bra for befolkningen og spesialisthelsetjenesten at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Samarbeidsområder

Følgende oppdrag/samarbeidsområder har blitt inkludert i arbeidet med samarbeidsavtalen:

  • Beredskapsambulanse (behov for ekstra ambulanseressurser)
  • Akutthjelper (førstehjelp)
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten når organisasjonene har:

- Sanitetsvakt på arrangement

- Tilstedevakt på egne etablerte vaktsteder uten forutbestemt oppdrag eller oppdragsgiver

  • Bistand ved katastrofer og større ulykker
  • Oppdrag utenfor vei

 

Følger lokalt regelverk

«Akuttutvalget» NOU 2015:17, «Først og fremst» anbefaler å bruke de frivillige organisasjonene aktivt i prehospital helseberedskap.

Dersom de enkelte helseforetak velger å inngå lokale avtaler, skal disse regulere rutiner og forutsetninger for samarbeid basert på samarbeidsavtalen, og til enhver tid det gjeldende regelverk på området.