logo Helse Sør-Øst

Sier ja til finansiering av klinisk kreftstudie

Beslutningsforum for nye metoder har åpnet for at staten kan overta finansieringen for deler av kreftbehandlingene som inngår i den såkalte IMPRESS studien. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har i første omgang sagt ja til å overta finansieringen av legemiddelet Oliparib til behandling av pasienter som har kreft med spredning.  

Publisert 07.04.2022
Sist oppdatert 12.04.2022
Jan Frich
– Dette dreier seg om en lovende behandling for kreftpasienter med en bestemt genetisk mutasjon, men hvor det er behov for mer forskning for å avklare nytten av behandlingen, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

IMPRESS-Norway er en nasjonal studieplattform for presisjonsmedisin mot kreft.  Studien er et viktig element i RHF-enes satsing på persontilpasset medisin og bidrar til å etablere en forskningsbasert ramme rundt utprøvende behandling ved kreft i Norge. 

Vedtaket i Beslutningsforum betyr en større forutsigbarhet om finansieringen av legemidler til pasienter som inngår i Impress-studien, og som har effekt av behandlingen de får. Behandling med Oliparib til behandling av kreft med spredning er den første behandlingen som fagdirektørene godkjenner etter denne fullmakten. Nå kan flere følge etter.

Les​​​ mer:

Jubler over a​​t staten tar regningen for ny behandling - Forskning, Spesialisthelsetjeneste, Legemidler, Kreft - Dagens Medisin