logo

Signert intensjonsavtale for gjennomføring av psykiatribygg med Veidekke AS

Veidekke AS har fått intensjonsavtale om totalentreprise for psykiatribygg til det nye sykehuset. Endelig avtalesum ved kontrakt er antatt å være 950 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 03.12.2021

viser frem kontrakt

SIGNERT: Intensjonsavtalen med Veidekke AS ble signert i byggeprosjektets kontorer på Brakerøya. Fra venstre: Runar Berg (Veidekke), Jørn Aaltvedt (Veidekke), Erik Økland (Veidekke), Arnstein Hodne (PNSD), Morten Jevne (PNSD), Lars Erik Smith (PNSD).

Tirsdag 30. november signerte prosjektorganisasjonen på vegne av Helse Sør-Øst RHF en intensjonsavtale med Veidekke AS om totalentreprise for bygging av psykiatribyggene til nytt sykehus i Drammen.
 
Psykiatridelen av nytt sykehus i Drammen vil bestå av tre bygg med et samlet bruttoareal på 18 500 kvadratmeter, i tillegg til et uteareal på til sammen ca. 7 000 kvadratmeter. Bygg 1 og 2 vil bestå av tre etasjer, mens bygg 3 vil bestå av to etasjer.

Totalentreprisen for psykiatribyggene omfatter alle arbeider fra planlegging, prosjektering, gjennomføring av byggeprosess og testing og opplæring frem til klinisk prøvedrift i 2025, når nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig. 

illustrasjon av psykiatribygg

PSYKIATRIBYGG: Utsikt fra Nøstebekken mot psykiatribyggene til nytt sykehus i Drammen. Illustrasjon: Helse Sør-Øst RHF, Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk

– Vi ser frem til å starte arbeidene med psykiatribyggene som er en stor og viktig del av nytt sykehus i Drammen. Men først skal vi gjennom en samspillsfase komme frem til en god, felles plattform for gjennomføringen av arbeidet i prosjektet, før vi signerer kontrakt i løpet våren 2022, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

– Det å utvikle og bygge nye gode sykehus er noe vi setter veldig høyt i Veidekke, derfor er vi stolte og glade for at vi har vunnet konkurransen om samspillsfasen. Nå gleder vi oss over at vi sammen med Helse Sør-Øst skal utvikle et sykehusprosjekt til beste for pasienter, pårørende og ansatte, sier avdelingsleder Erik Økland i Veidekke.

Prosjektet går nå inn i en samspillsfase med Veidekke hvor målet er å omforenes om en endelig totalentreprisekontrakt. Antatt signering er i mars 2022 og antatt oppstart av arbeider er i april eller mai samme år.

Les også:

"Samlokalisering av psykisk helse og rus i nytt sykehus i Drammen"