Signerte kontrakt om utstyr til protonsenter

2. mai signerte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus avtale om utstyr til et nytt protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.

Signering

Varian Medical system Scandinavia A/S er valgt som leverandør av utstyr til protonterapi i Norge. Utstyrsanskaffelsen har pågått i over ett år og er gjennomført som et nasjonalt prosjekt med deltagelse fra alle fire regionale helseforetak.

Protonterapi er en ny form for strålebehandling av kreft i Norge. Behandlingen gir en mer gunstig fordeling av stråledosene i pasientene enn ordinær strålebehandling med fotoner, med mindre bestråling av friskt vev. Dette reduserer følgeskader og langtidsbivirkninger av strålebehandling.

Det ble signert en kontrakt i Bergen for utstyr til protonsenter ved Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF og en kontrakt i Oslo for utstyr til protonsenter ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus HF.