logo

Situasjonen i Ukraina

Det er stort behov for hjelp og bistand i forbindelse med krigen i Ukraina. 

Publisert 02.03.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
​​Norske myndigheter arbeider fortløpende med å samordne behov og kartlegge muligheten for å bistå med medisinsk utstyr, legemidler og helsepersonell. Dette arbeidet koordineres nasjonalt. 

Helse Sør-Øst RHF har tett dialog med ledelsen i helseforetak, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å avklare eventuell bistand fra vår region.