Skal forske på livet etter prostatakreften

I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

– Målet er gjøre belastningen for disse kreftpasientene minst mulig, sier Rasmus Nilsson. Han er glad for prosjektet som er utviklet i samarbeid med Prostatakreftforeningen i Telemark.

Les hele saken på Sykehuset Telemarks nettsider.