logo Helse Sør-Øst

Skal sikre like rettigheter i psykisk helsevern

Det skal etableres felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Målet er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et distriktspsykiatrisk senter.

Publisert 23.02.2022
En gruppe folks skygger

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven.
Dette betyr blant annet at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

– Vi ønsker å endre dette ved å etablere felles henvisningsmottak, sier avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. I første omgang skal det etableres slike mottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.

Tanken er at fastlegen skal henvise alle til ett sted dersom de har behov for oppfølging og behandling av spesialisthelsetjenesten. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS

– Vi er godt i gang med planleggingen, men det er mye som skal på plass og det er mange som skal involveres, sier Skule. Hun forteller at etableringen av felles henvisningsmottak skjer i nært samarbeid med psykologforeningen, legeforeningen, helseforetakene og brukerne.

Målet er at de første henvisningsmottakene skal være i drift fra 1. september, og ordningen gjelder bare ved henvisning til psykisk helsevern for voksne.

– På sikt er ambisjonen å etablere felles henvisningsmottak ved alle helseforetakene i regionen, sier Skule.

Fastleger og andre henvisere skal følge dagens praksis frem til de får informasjon om endrede rutiner.