Skanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med integrert samhandling. Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst, og samhandlingsperioden starter umiddelbart. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 780 millioner kroner, hvor totalentreprisen til Skanska utgjør om lag 480 millioner kroner. Sykehusbygg HF har valgt en gjennomføringsstrategi som forutsetter dyp og tidlig involvering av entreprenørenes kjernekompetanse i dette prosjektet.

Se omtale av kontraktsinngåelse på nettsidene til Sykehusbygg HF