logo

Skjerpet beredskap ved sykehusene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst med unntak av Sunnaas sykehus er i beredskap, og flere av dem justerte opp beredskapsnivået mot slutten av forrige uke. – Situasjonen er utfordrende, men det er lagt planer for sykehusene gjennom jula, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 20.12.2021
En gruppe mennesker i et rom

Antall innlagte covid-19-pasienter i Helse Sør-Øst har vært ganske stabilt de siste dagene, men Terje Rootwelt sier at sykehusene er forberedt på flere innleggelser fremover. Det er derfor lavere planlagt kirurgisk aktivitet ved de fleste sykehusene.  

– Det er viktig at sykehusene gjør dette for å kunne behandle flere pasienter med covid-19, sier Rootwelt. Han mener det kan blir aktuelt å redusere den kirurgiske aktiviteten ytterligere dersom pågangen av covid-19-pasienter øker fremover.

– Selv om vi utsetter en del behandling, er det er viktig å presisere at vi ivaretar øyeblikkelig hjelp og annen behandling som ikke kan vente, sier RHF-direktøren.

Han forteller at det er et godt samarbeid og stor løsningsvilje blant helseforetakene i regionen.

Den siste uka er det flere helseforetak som har innført strengere besøksregler ved sykehusene. Hensikten er å redusere risikoen for smitte.

– Jeg opplever at det er stor forståelse for dette blant pasienter og pårørende. Samtidig er det viktig at sykehusene håndterer besøksrestriksjoner med klokskap og individuelle vurderinger, sier Rootwelt.

DatoCovid-19
Totalt innlagte
Covid-19
Innlagte på intensiv
Covid-19
Innlagte på respirator
Totalt antall på intensiv
11.des.2138036162
12.des.2327942161
13.des.2488344167
14.des.2428945182
15.des.2579445188
16.des.2478943172
17.des.2548849168
18.des.2368552164
19.des.2298450160
20. des.2478855154​