Stor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienter

Hvordan er behandlingskvaliteten for diabetespasienter i norsk allmennpraksis? OUS bidrar i en stor norsk studie som vurderer hvordan det står til med norske diabetespasienter og hvilke tiltak som gir god effekt når diabetespasienter følges opp hos fastlegen.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I den store ROSA 4-studien (Rogaland, Oslo, Salten-studien) ser forskere på behandlingskvaliteten hos pasienter med diabetes i norsk allmennpraksis.

En gruppe norske forskere, inkludert Tore Julsrud Berg, overlege ved avdeling for endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, har sett på flere faktorer som spiller inn på kvaliteten i behandlingen av diabetes hos fastlegene.

Legefaktoren

– Vi har sett på legefaktoren. Hvem er legen og hvordan jobber legen? 

Julsrud Berg forteller at foreløpige data tyder på at leger som bruker Noklus-diaskjema kommer best ut. Pasientene som følges av disse legene har de beste testsvarene knyttet til både kolesterol, langtidsblodsukker og blodtrykk.

Samhandling

– I Oslo jobber vi med samhandling mellom de store sykehusene. Et viktig fokus er om det er de riktige pasientene som følges opp henholdsvis hos fastlegene og ved poliklinikkene? Her er det en gråsone og vi vil finne ut hva som har best effekt for hvilke pasientgrupper. Svaret på dette kommer i 2019, forteller Julsrud Berg.

Pasientfaktoren

Det neste forskerne har sett på i denne studien er såkalt pasientfaktor. Forskerne har vurdert hvilke pasienter det går bra med og hvilke pasienter det går dårlig med ut fra kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status.
– Noen grupper skiller seg ut med uheldige faktorer som dårlig kosthold og røyking, konkluderer overlegen.

Fakta ROSA 4-studien:

  • ROSA4 er en stor studie.
  • 11 500 deltagere er inkludert i studien
  • Blant deltagerne er både fastleger, fastlegekontorer og pasienter.
  • Studien viser jevn bedring hos de pasientene som blir undersøkt og fulgt opp av lege både med tanke på kolesterol, langtidsblodsukker og blodtrykk.