logo

Stor takk til smittesporerne

De siste månedene har det vært utbrudd av bakterien pseudomonas aeruginosa ved norske sykehus. Om ettermiddagen fredag 18. mars ble smittekilden påvist i en engangsvaskeklut. 

Publisert 24.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Avdelingsingeniør Line Nateland, avdelingsingeniør André Ingebretsen og avdelingsoverlege Egil Lingaas, avdeling for smittevern
​Til sammen 33 sykehus er berørt av utbruddet og om lag 240 pasienter har fått påvist smitte. Bakterien er vanlig og trives i vann og fuktige omgivelser. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.
 
– Dette er et stort og alvorlig utbrudd, og jakten på smittekilden har hatt høy prioritet siden nyttår, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.
 
Det var avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus som påviste bakterien.
– Takket være iherdig innsats og mye testing, klarte avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus å påvise bakterien i en engangsvaskeklut. Dette var et viktig gjennombrudd, og det ble øyeblikkelig gitt beskjed om at bruken av klutene måtte stanse, sier Rootwelt.
 
Folkehelseinstituttet (FHI) har koordinert en utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregioner som har jobbet systematisk for å begrense utbruddet og finne smittekilden.
De smittede pasientene har blitt kartlagt, og produkter og utstyr har blitt undersøkt.
 
– Det har vært stort engasjement og mye jobb. Jeg vil derfor takke alle som har bidratt i arbeidet, og avdelingsleder Egil Lingaas og medarbeiderne i avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus, sier Rootwelt.