logo Helse Sør-Øst

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2023

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å videreføre den strategiske avsetningen av forskningsmidler til forskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen (jf. sak 029-2022). 

Publisert 21.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

Det utlyses nå midler til nye flerårige prosjekter med en samlet tildeling på 4 millioner kroner for 2023.

I år er det mulig å søke om støtte til enten en vitenskapelig stilling (doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend) eller drift. Hvert helseforetak/sykehus kan sende inn inntil 2 søknader hver.  

-Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke helseforskningen i hele regionen, og de strategiske midlene til ikke-universitetssykehus er et viktig virkemiddel for å stimulere til forskningsinnsats, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Søknadsfrist er torsdag 12. mai 2022 kl. 16.00.

Se utlysningen for 2023