logo

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Helse Sør-Øst RHF har for sjuende år på rad tildelt støtte til forskningsprosjekter ved ikke-universitetssykehusene. Sju prosjekter mottar til sammen litt i overkant av 4 millioner kroner for 2022.

Publisert 27.09.2021
De strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehusene skal bidra til å styrke forskningsaktiviteten i hele regionen. Ikke-universitetssykehusene har en stor andel av pasientgrunnlaget og har derfor et godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre klinisk forskning. 

Jan Frich

Jan Frich

​​- Forskningsprosjektene som har fått støtte ved årets tildeling omfatter flere fagområder, som kreft, immunologi, rehabilitering, barne- og ungdomsmedisin, ortopedi og nevrologi. Prosjektene kommer pasientene til gode ved at kunnskapsgrunnlaget for pasientbehandlingen styrkes, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.  


Alle forskningsprosjektene er flerårige og det samlede tildelingsbeløpet for hele prosjektperioden utgjør 22 millioner kroner. Årets tildelinger omfatter blant annet to doktorgradsstipend, to postdoktorstipend og to forskerstipend.