Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

Ny forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres nå i European Urology, det mest anerkjente tidsskriftet innen urologi.

Gode resultater

Studien «STHLM3MR» sammenligner menn som gjennomgår vanlig klinisk praksis for utredning av prostatakreft med menn som utredes ved hjelp av blodprøven «Stockholm3-testen» i kombinasjon med MR-undersøkelse og rettet vevsprøve. Resultatet viser at man med denne diagnostiske strategien minsker antallet vevsprøver med 38 prosent og antallet menn som får en diagnose med ufarlig sykdom med 42 prosent. Samtidig fant man 10 prosent mer kreft som krevde behandling. Studien ble gjennomført i samarbeid med urologiavdelinger i Stockholm, Aleris Oslo og Sykehuset i Vestfold, og inkluderer 532 menn. Sykehuset i Vestfold har bidratt med omtrent 150 av disse pasientene.

Les hele saken på Sykehuset i Vestfolds nettsider.