Studio 99 etablert på Aker helsearena

- Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han onsdag 12. september 2018 åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99. Den er etablert i nye, tilrettelagte lokaler, med innovative treningsapparater, gruppetreningssal og kaffekrok. Dette gir pasienter og brukere et fullverdig treningstilbud.

​​
Liggetidene i sykehusene går ned, men ikke alle pasienter er ferdigbehandlet når de skrives ut. På Aker helsearena har Sunnaas sykehus jobbet tett med brukerorganisasjoner, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune over mange år, for at pasienter skal få et tilfredsstillende treningstilbud når de kommer hjem etter sykehusbehandling.

Les hele saken på Sunnaas sykehus' nettsider