logo Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst godkjenner videre gjennomføring av trådløst nett i regionen

De kommende årene vil stadig flere ansatte på sykehusene ta i bruk mobile arbeidsflater og moderne applikasjoner i sin jobbhverdag. Også pasienttjenestene blir mer digitale både på og utenfor sykehuset. En forutsetning for dette er full trådløs dekning.

Publisert 10.03.2022

​Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt trådløst nett fase to - trinn en i Sykehuspartner HF, og gir administrerende direktør også fullmakt til å godkjenne kommende trinn i prosjektet.

Full trådløs dekning betyr trådløs dekning både innendørs, i kulverter og utearealer. Om lag 35 prosent av bygningsmassen i Helse Sør-Øst er dekket med trådløst nett i dag. Mange bygg med pasientbehandling er relativt godt dekket, men kun et fåtall bygg defineres som fulldekket. Dette forutsetter en helhetlig plan og løsningsprinsipper for bruk av teknologi for å bære kommunikasjonssignaler.

Det er et tidkrevende arbeid å få på plass full trådløs dekning i alle sykehusene både innendørs og utendørs, og prosjektet har derfor en estimert varighet ut 2029. Prosjektet er delt i flere trinn, og dette første trinnet omfatter utbygging av trådløst nett der det er kategorisert som mest kritisk av helseforetakene, som for eksempel i akuttmottaket. Utbyggingen er nødvendig for å ta i bruk nye tjenester eller for å hindre at kritiske tjenester innen varsel-, tale- og melding, som er avhengige av full trådløs dekning, blir borte.

-  Trinnene skal prioriteres sammen med helseforetakene, og må ses i sammenheng med innføring av regionale løsninger som forutsetter økt mobilitet, som for eksempel elektronisk kurve, prosjekt helselogistikk og helseforetakenes oppgradering av lokale kommunikasjonsrom. Etablering av et godt trådløst nett vil dermed understøtte nye og fremtidige tjenester i Helse Sør-Øst sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.


Mer informasjon: 

Se styresak: 025-2022 SP – Investeringsfullmakt for gjennomføring trådløst nett fase II

Prosjektet trådløst nett fase to inngår i Sykehuspartner sitt program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM).