Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Illustrasjon

Intermediærsenger er ment for pasienter som ikke trenger å være på en intensivavdeling, men som har observasjons- og behandlingsbehov utover det de får på sengepostene.

Nå står fire nye kirurgiske intermediærsenger klare til bruk. To av sengene er allerede satt i drift, og de resterende settes i drift så snart personell er på plass.

- Det er godt kjent at vi har hatt presset intensivkapasitet, som også har bydd på utfordringer for de som jobber her. Derfor har dette vært høyt prioritert fra sykehusledelsen, sa administrerende direktør Øystein Mæland da han klippet snoren inn til de nye sengene fredag 16. august.

Administrerende direktør Øystein Mæland klippet snoren inn til de nye sengene.

Administrerende direktør Øystein Mæland klippet snoren inn til de nye sengene.


Klinikknært prosjekt

Satsingen innebærer også at respiratorkompetansen på medisinsk overvåkning styrkes, og det gis mulighet for lik drift ukedag og helg på intensivavdelingen. Dette medfører behov for flere sykepleiere, og så langt er 12 nye sykepleiere ansatt.

Mæland roser prosjektet for en rask og samtidig faglig god prosess, som ble satt i gang 1. november i 2018. Tidlig i januar i år vedtok sykehusledelsen tiltakene, som følger opp en satsing på den kritisk og akutt syke pasienten som er definert i Utviklingsplan 2035.

- Dette er et viktig skritt i riktig retning for Norges største akuttsykehus, sier Katrine Hay, som er prosjektdirektør for satsingen på den kritisk syke pasienten ved Ahus, og som har ledet dette første prosjektet i satsingen.

Avdelingsleder i intensivavdelingen Sylvi Vullum ser frem til å ha sengene i drift:

- Dette vil bidra til å øke kvaliteten i behandlingen og gi tryggere og bedre overflytting fra intensivavdelingen til sengepostene, sier Vullum