logo Helse Sør-Øst

Styrker rådgivning om spiseforstyrrelser

Helse Sør-Øst RHF tildeler én million kroner for å styrke arbeidet med rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser. – Midlene skal gå til tiltak som retter seg mot brukere og deres pårørende, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Publisert 04.07.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Portrettbilde av Jan Frich

Støtten ble utlyst som et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser. Midlene skal brukes til rådgivning og kurs for brukere, pårørende og andre, samt individuelle samtaler med personlig oppfølging.

Tildelingen går til

  • Mental Helse Ungdom (200 000 kroner)
  • ROS – Rådgivningstjenesten for spiseforstyrrelser (400 000 kroner)
  • Spiseforstyrrelsesforeningen (400 000 kroner)

– De tre organisasjonene har litt ulike tilbud, og de utfyller hverandre på en god måte, sier Jan Frich. Han sier at brukerorganisasjonene og rådgivningstjenester er et viktig supplement til det øvrige tjenestetilbudet.

– Vi ser en økning i henvisninger av pasienter med spiseforstyrrelser. Behandlingskapasiteten i helsetjenesten er styrket, men vi mener også det er viktig å bidra til å styrke tilbudet om rådgivning til pasienter, pårørende og andre, sier Frich.