logo Helse Sør-Øst

Styrker tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har døgntilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser. Flere helseforetak har styrket tilbudene for å møte økte behov.

Publisert 28.04.2022
En gruppe mennesker som går

Det har vært en betydelig økning i antall pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten de siste årene. Antall barn og unge under 18 år som fikk behandling for spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst økte fra 733 til 1222 i perioden 2019 til 2021. Det er en økning på 67 prosent. Antall barn og unge som har fått døgnbehandling har økt fra 99 til 170 i samme periode. Det er ​en økning på 75 prosent.

Helse Sør-Øst RHF har tildelt ekstra ressurser for å styrke tilbudene, og helseforetakene har både økt kapasiteten og etablert nye tilbud. – Behovet har vært økende over flere år, men økningen har vært markant i 2020 og 2021. Det er rimelig å se denne økningen i sammenheng med koronapandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Han forteller at det arbeides med å styrke tilbudene ytterligere.

Alle helseforetakene har i dag et differensiert tilbud til barn under 13 år med spiseforstyrrelser. Det finnes polikliniske tilbud, dagbehandling, hjemmesykehus og døgnbehandling. Både ventetid og tilbud varierer noe fra helseforetak til helseforetak.

Flere helseforetak gir pasientene oppfølging hjemme som et supplement til døgntilbud, og det legges også til rette for familiebasert behandling flere steder. Noen helseforetak har også styrket dagtilbudet for barn og unge med spiseforstyrrelser. På den måten kan de arbeide mer intensivt en periode for å få pasienten opp i vekt og dermed redusere behandlingstiden.

I 2021 bevilget Helse Sør-Øst RHF ekstra midler for å styrke tilbudet i Oslo gjennom etablering av et ambulant tilbud. Planen er at tilbudet skal være på plass før sommerferien.

I tillegg til tilbudene ved de enkelte helseforetakene, kan de sykeste pasientene få behandling ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF. Dette er et regionalt spesialtilbud for pasienter med de mest alvorlige tilstandene. Seksjonen har seks døgnbehandlingsplasser for barn og ungdom med familier, og det blir lagt vekt på å ha et godt behandlingsforløp både før og under behandlingen. RASP behandler pasienter fra alle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst.