logo

Styrking av dialysetilbudet i Oslo

Fra mars i år etableres dialysebehandling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Endringen gir økt kapasitet i Oslo og bidrar til å styrke lokalsykehustilbudet for pasienter i Oslo. 

Publisert 28.02.2022
Sist oppdatert 02.03.2022
3 kvinnelige og 2 mannlige ansatte ved dialyseavdelingen

Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i Oslo har vurdert oppgavefordelingen i Oslo, for å legge til rette for at pasientene skal få flest mulig behandlingstilbud ett sted. Tjenestetilbudet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus skal styrkes. Etablering av en dialyseenhet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er en del av denne prosessen.

Fra mars 2022 vil pasienter som trenger dialyse og som tilhører Lovisenberg og Diakonhjemmet få tilbud om dialyse ved Lovisenberg. Disse pasientene har tidligere fått dette tilbudet ved Oslo universitetssykehus. Tilsvarende vil ansvaret for dialysepasienter i Stovner, Grorud og Alna bli overført fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus. Sykehuset som har ansvaret for dialysen vil overta resten av lokalsykehustilbudet for dialysepasientene, slik at tilbudet blir mest mulig helhetlig.

Jan Frich

Jan Frich

- Vi er svært glade for arbeidet Lovisenberg har gjort med å etablere dialyse. Pasientene får et mer helthetlig tilbud og vi får økt dialysekapasitet i Oslo. Samtidig avlaster vi Akershus universitetssykehus. Det nye fagmiljøet ved Lovisenberg vil også bidra til å styrke andre deler av tilbudet ved lokalsykehuset. Endringene som gjøres er helt i tråd med målet om å styrke tilbudet ved lokalsykehusene i Oslo, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich

Overføringen skjer etappevis og gjennomføres i løpet av året. Sykehusene har direkte dialog med egne pasienter om når og hvordan overføringen skjer.

Les mer:

Oppdrags- og bestillingsdokument - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)