logo Helse Sør-Øst

Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

Publisert 08.04.2020
Sist oppdatert 15.03.2022
Foto av mobiler med sider fra felles nettløsning

​- Befolkningen har behov for informasjon i denne tida. Helsenorge.no har også opplevd økning, og sammen med både FHI og helsenorge gir vi helhetlig informasjon om viruset, smitte og behandling av covid-19 i sykehusene. I tillegg opplevde vi svært stor interesse for blant annet Oslo universitetssykehus sin kliniske studie om risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge. I løpet av få dager hadde studien hatt over 530 000 sidevisninger, forteller leder av nasjonalt redaksjonsråd, Christin Nyland.
 
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten utvikler nettstedene til sykehusene i Norge. Målsettingen er å samordne og tilgjengeliggjøre informasjon til pasienter og pårørende.

- Informasjonen som blir presentert på de enkelte nettstedene skriver vi én gang, og de ulike sykehusene deler og gjenbruker. Et godt eksempel i disse dager, er behandlingsteksten om covid-19. Den er skrevet med utgangspunkt ved Stavanger universitetssykehus, men brukes nå både ved Helgelandssykehuset, Oslo universitetssykehus og UNN. På den måten har vi effektive prosesser, i en tid da vi trenger våre fagfolk i beredskapsarbeidet, sider leder av nasjonalt systemeierforum for felles nettløsning, Tor Harald Haukås, i Helse Midt-Norge RHF.
 
Han legger til at nettbruken gir inspirasjon til videre arbeid med felles behandlingsinformasjon og samarbeid om helhetlige digitale e-helseløsninger, som treffer behovet hos brukerne.