Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandling

Sykehuset Østfold innførte systemet CMS (Chemotherapy Management System) i medikamentell kreftbehandling i 2017, og oppdaterer nå løsningen slik at sykehuset er på den samme plattformen som Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

En felles løsning for medikamentell kreftbehandling gir et felles kurbibliotek og gjør at journalen følger pasienten mellom de helseforetakene som er på den samme plattformen. Brukerne ved Sykehuset Østfold vil i første omgang merke at de har fått en oppgradert versjon av programvaren, mens effekten for pasienter som får behandling ved flere sykehus, vil bli mer merkbar når flere helseforetak tilknyttes den regionale plattformen.

– Det er veldig unntaksvis at vi har pasienter fra de sykehusene som er på plattformen nå, sier onkologisk sykepleier Annie Lia, som er superbruker og ansvarlig for opplæring av sykepleierne i den nye løsningen.

– Når Oslo universitetssykehus kommer inn, vil det være relevant med kurbestilling fra ett sykehus til et annet. Nå vil det være enkelttilfeller hvor det kan skje, sier overlege Øyvind Krohn Tennøe, som er systemansvarlig for CMS ved Sykehuset Østfold.

 

Avdelingssjef Andreas Stensvold (t.v), seksjonsleder Elisabet Holm, onkologisk sykepleier Annie Lia og onkolog Øyvind Krohn Tenn

Avdelingssjef Andreas Stensvold (t.v), seksjonsleder Elisabet Holm, onkologisk sykepleier Annie Lia og onkolog Øyvind Krohn Tennøe, alle ved Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset Østfold, jobber med innføringen av den oppdaterte løsningen (Foto: Sykehuset Østfold)

 

Utvidet kurbibliotek

– Men vi får en oppdatering som vil inneholde noen nyttige funksjoner, og det er tenkelig at noen av cellegiftkurspesifikasjonene i den regionale databasen ikke var lagt inn i vår database. Vi får et utvidet kurbibliotek, sier Krohn Tennøe.

Den oppdaterte programvaren fører også til endrede arbeidsprosesser ved sykehuset.

– Vi håper å oppleve en forbedret funksjonalitet i den nye versjonen siden det nå ligger et forslag til kvalmebehandlingsregime knyttet til hver enkel kurdefinisjon. Vi er også i gang med å legge om arbeidsflyten igjen, fordi vi jobber på en litt annen måte enn andre sykehus, sier Lia.

Økt pasientsikkerhet

Sykehuset Østfold forhåndsbestiller kurer. Disse ble tidligere bekreftet til apotek per telefon, men bekreftes nå elektronisk i CMS. Den oppgraderte versjonen gjør også at behandlingen registreres automatisk i pasientjournalen DIPS, mens den tidligere måtte skannes inn manuelt.

– Den nye programvarefunksjonen gjør også at dosejusteringer videreføres til neste kur, mens man tidligere måtte kopiere dosejusteringene manuelt. Dette betyr en bedring i pasientsikkerheten, sier Øyvind Krohn Tennøe.

 

 

 

Fra venstre: Elisabeth Pichler (avdelingsleder produksjon, Sykehusapoteket), Erik B. Paulsen (kvalitetsleder, Sykehusapoteket),

Fra venstre: Elisabeth Pichler (avdelingsleder produksjon, Sykehusapoteket), Erik B. Paulsen (kvalitetsleder, Sykehusapoteket), Thomas Bäckström (leder, Sykehusapotekene Østfold) og Eirik Solbakk (farmasøyt i produksjonsavdelingen, Sykehusapoteket) i innføringsprosjektet (Foto: Sykehuset Østfold)