Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. Fire av prosjektene koordineres fra Oslo universitetssykehus, to fra St. Olavs hospital i Trondheim og et fra Helse Bergen. Hvert prosjekt får mellom 15 og 20 millioner kroner.

- Dette er tredje tildeling i regi av KLINBEFORSK.  Programmet anerkjennes nå av fagmiljøene som et sentralt virkemiddel for å øke antallet nasjonale, kliniske studier, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Flere pasienter skal delta
KLINBEFORSK er etablert for å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltagelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning. Prosjekter finansiert av programmidlene skal legge vekt på deltagelse av pasienter fra alle helseregioner. Brukerne skal medvirke i prosjektene.

- Klinisk behandlingsforskning har som mål å forbedre og utvikle eksisterende behandlinger eller utprøve og evaluere nye. Prosjektene skal på den måten bidra til helsetjenester av god kvalitet og møte morgendagens krav til pasientbehandling. Vi har store forventninger til de syv prosjektene som nå mottar midler, sier Cathrine M. Lofthus.

Internasjonal vurdering av 32 søknader
En internasjonal fagkomité har vurdert 32 søknader etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av fageksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. De fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene vedtok komiteens innstilling 19. november.

Klikk her for å se hvilke prosjekter som fikk støtte ved årets tildeling fra KLINBEFORSK.