Takker kommunene i Telemark

De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. De neste ukene er det flere som skal gjøre det samme. – Vi er imponert over innsatsen og engasjementet, sier klinikksjef Frank Hvaal.

Klinikkleder Frank Hvaal og prosjektleder Kine Jordbakke
Klinikkleder Frank Hvaal og prosjektleder Kine Jordbakke

Denne kompetansebyggingen er en del av akuttkjedeprosjektet i Telemark. Dette er et samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunene. Målet er å styrke den akutte helsetjenesten i hele fylket, slik at pasientene får likeverdig og ensartet diagnostikk og behandling ved akutte tilstander.

– Skal vi lykkes med dette, er vi avhengige av alle leddene i akuttkjeden. Vi må gi ansatte ansvar, vi må stole mer på hverandre og respektere hverandres roller og oppgaver, sier Hvaal. Han er prosjekteier og klinikksjef for Akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark.

Da akuttkjedeprosjektet startet, ble det kartlagt store forskjeller mellom kommunene. Det var ulik praksis, og de ansatte hadde forskjellige rutiner fra kommune til kommune.
– Nå er vi i ferd med å løse dette ved å innføre felles verktøy og målemetoder. Det styrker pasientsikkerheten og fører til bedre behandling, sier prosjektleder Kine Jordbakke. Hun mener at kommunikasjonen mellom de ulike leddene i akuttkjeden har blitt både tryggere og bedre.

– Det er vesentlig for den akutte helsehjelpen at vi kommer så tidlig som mulig i gang med målinger, diagnostisering og behandling, og her spiller de ansatte i kommunene en sentral rolle, sier Jordbakke. Derfor har prosjektet blant annet sett verdien av å dele ut akuttsekker til ansatte i hjemmesykepleien, slik at de skal være bedre rustet til å utføre jobben sin. De ansatte lærer også å bruke et felles skjema som skal følge pasienten gjennom hele akuttkjeden.

Frank Hvaal forteller at akuttkjedeprosjektet i Telemark har fått mange gode tilbakemeldinger og positiv respons fra andre deler av landet.
– Prosjektet blir lagt merke til, og vi mottar invitasjoner fra hele landet nesten hver uke for å fortelle om prosjektet. Det er vi stolte av, og vi synes det er flott at Telemark kan gå foran for å vise hvordan den akutte helsetjenesten kan bli enda bedre, sier Hvaal.

Under et stor nettverksmøte i Skien 17. september takket Frank Hvaal og Kine Jordbakke alle ansatte som stiller opp og deltar i prosjektet, og ikke minst lederne deres som ser viktigheten av dette arbeidet.

– Dette bidrar til å skape pasientens helsetjeneste, sier Frank Hvaal.