logo

Tester lukket legemiddelsløyfe i sykehusene

Flere sykehus i Helse Sør-Øst er i gang med å prøve ut fremtidige arbeidsprosesser for lukket legemiddelsløyfe, før de tas i bruk i hele regionen. 

Publisert 13.01.2022
Sist oppdatert 29.04.2022
Lego brukes i simuleringsworkshop for å komme fram til gode arbeidsprosesser for innføring av lukket legemiddelsløyfe i regionen

Lego brukes i simuleringsworkshop for å komme fram til gode arbeidsprosesser for innføring av lukket legemiddelsløyfe i regionen. Her fra workshop på Akershus universitetssykehus. Fra venstre: Ida Maugesten, Sara Brännström og Erik Haga.

Leger, sykepleiere, farmasøyter og andre fagpersoner arbeider nå sammen om finne fram til gode måter å jobbe på slik at løsningen for lukket legemiddelsløyfe brukes på best mulig måte når den tas i bruk på helseforetakene. 

– Målet med lukket legemiddelsløyfe er økt pasientsikkerhet. Skal vi oppnå det, er det viktig at   arbeidsprosesser oppleves gode og hensiktsmessige for de som skal bruke løsningen på sykehuset. Det er ikke vi som sitter i det regionale prosjektet som skal bestemme. Vi har ideer, men det viktigste er at vi dekker behovet til brukerne, sier prosjektleder for regional standard for lukket legemiddelsløyfe, Arve Melum.

Bruker Lego for å kartleg​​​​​ge arbeidsprosesser

Det er gjennomført simuleringsworkshop med nesten alle helseforetakene for å gjennomgå arbeidsprosesser for lukket legemiddelsløyfe. Legoklosser brukes som verktøy i dette arbeidet. 

– Vi har bygget apotek, sengeposter og medisinrom av Lego og inviterer tverrfaglige team til «legobordet» for å simulere dagens arbeidsprosesser og se hvordan nye arbeidsprosesser i en lukket legemiddelsløyfe best kan tilpasses hverdagen på sykehuset. Underveis oppdager vi ofte både hindre som må «forseres» og nye muligheter, sier Melum.  

– Arbeidsprosessene utformer vi nå, før løsningen kommer på plass. Da vil det være mindre behov for forbedringer når løsningen først tas i bruk, sier Melum. 

Prosjektet utarbeider nå metodikken for innføringen og vil i løpet av våren prøver ut deler av løsningen på enkelte sengeposter på Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark. Samtidig venter man også på ny funksjonalitet i regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision) før innføringen kan starte i hele regionen. Helse Sør-Øst skal til sommeren ta en beslutning om videre innføring på helseforetakene.