Ti år med Vardesenteret

Midt i den høyspesialiserte kreftbehandlingen er det ekstra flott at vi også har et lavterskeltilbud som Vardesentrene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. 15. januar markerte Vardesenteret ved Radiumhospitalet sitt tiårsjubileum.

​Brukerrepresentant Erik W. Mohn, klinikkleder Sigbjørn Smeland ved Oslo universitetssykehus og Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel var blant de som holdt innlegg ved jubileumsmarkeringen.

Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Det var på Radiumhospitalet at Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus etablerte det første Vardesenteret. Det har vært en så stor suksess at det så langt er etablert syv sentre i hele landet.

Lofthus

Cathrine M. Lofthus

-Vi håper det ikke stopper med det. Med mer desentralisert kreftbehandling i Helse Sør-Øst bør vi finne rom for flere, sier Cathrine M. Lofthus.