logo Helse Sør-Øst

Vurderer tidsplanen for behandling av konseptrapportens steg 1

Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har diskutert tidsplanen for behandling av steg 1 av konseptrapporten. – Vi er opptatt av en grundig behandling før vi oversender saken til departementet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder for styringsgruppen, Terje Rootwelt.

Publisert 11.05.2022
Sist oppdatert 12.05.2022
En mann som sitter ved et skrivebord

​Steg 1 av konseptrapporten handler om valget mellom Mjøssykehuset eller en null pluss-løsning med et erstatningssykehus for Hamar. Arbeidet med utredningen av de to alternativene er i rute med innledende behandling i styringsgruppen i juni og forventet godkjenning i styringsgruppen 8. august. Rapporten skal deretter behandles av styret i Sykehuset Innlandet.

– Styret i Helse Sør-Øst RHF får rapporten til orientering i sitt møte 25. august, og vi planlegger beslutning i styremøte 22. september, sier Rootwelt.

– Saken er svært viktig og komplisert, og det er avgjørende at utredningene er så grundige at vi unngår overraskelser i senere faser av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF trenger tilstrekkelig tid til forsvarlig saksbehandling av de to alternative retningsvalgene for Sykehuset Innlandet før styrebehandling, sier Rootwelt.

Etter at saken er behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF, skal den oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig vedtak i foretaksmøte.

Prosjektet vil arbeide videre med tidsplan for videre arbeid i høst. – Av respekt for innbyggerne og pasientene i Innlandet, må vi være sikre på at konseptrapporten er så fullstendig som mulig. Det er ikke minst viktig i en tid med betydelig usikkerhet i byggmarkedet, sier Rootwelt.

Han presiserer at det skal bygges nytt i Sykehuset Innlandet, enten et nytt sykehus i Moelv eller et erstatningssykehus for Hamar. Lånesøknaden skal sendes så raskt som overhode mulig etter at endelig konseptrapport foreligger og er behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF.​