logo

Tildeling av 14 millioner til tjenesteinnovasjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler til 17 prosjekter rettet mot nye løsninger i spesialisthelsetjenesten. 

Publisert 13.12.2021
Mange helsepersonell foran pc-er
Gjennom tjenesteinnovasjon skapes mulighet for vesentlige forbedringer av dagens tjenester eller utvikling av nye former for helsetjenester.
Tidligere i år lyste Helse Sør-Øst RHF ut midler til tjenesteinnovasjon i regionen med søknadsfrist i september.  

- Prosjektene som får midler har stor tematisk bredde og vitner stor vilje til å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmåter til beste for pasientene. Det er gledelig å se det store engasjementet for nyskaping og innovasjon, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Relevans, kvalitet, gjennomførbarhet, og nytte for pasienter og ansatte i helsetjenesten er kriteriene som benyttet i vurderingene av søknadene.

- Vi gleder oss over at prosjektene favner alle satsningsområdene i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst og at det legges opp til samarbeid på tvers av sykehus og med kommunene, sier prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF Andreas Moan.