logo

Tildeling av 7 millioner til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF har tildelt 7,3 millioner kroner til 14 innovasjonsprosjekter innen spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Publisert 08.12.2021
Tenkende hvitkledd mann foran pc
​Helse Sør-Øst RHF tildeler egne midler til forskningsbasert innovasjon for å finansiere videreutvikling av resultater og gode idéer fra forskningen. Målet er at resultater og nyvinninger skal kan komme pasienter og helsetjenesten til nytte i form av nye produkter eller tjenesteforbedringer. Helse Sør-Øst RHF lyste ut midler i 2021 med søknadsfrist i september.

- Det er gledelig at vi får gode søknader og at responsen fra fagmiljøene er så god, og vi håper at midlene skal bidra til nyskaping som kommer helsetjenesten og pasientene til gode, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Søknadene er behandlet i en eksternt sammensatt vurderingskomité og er vurdert med bakgrunn i kriterier for vitenskapelig kvalitet, gjennomførbarhet, samfunnsmessig nytteverdi og kommersielt potensial og muligheter for videreutvikling.