Tildeling av midler til forskningsbaserte innovasjonstiltak-

Årets tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon er nå klar: 9,5 millioner kroner har blitt fordelt på 16 prosjekter.

​Søknadene er behandlet i en eksternt sammensatt vurderingskomité etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, kvalitet, implementering og nytteverdi for helsetjenesten.


- Disse midlene bidrar til at resultater fra forskningen gjennom innovasjon kan komme pasienten til nytte og i tillegg bidra til verdiskaping og styrking av helsenæringen. Det er gledelig å se at det er stort og økende engasjement i fagmiljøene for innovasjon, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Se liste over tildelinger