Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020

Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 19. desember vedtatt å tildele i alt 134 millioner kroner til 104 forskningsprosjekter.

Tildelingen skjer etter innstilling fra fagkomiteer involvert i søknadsvurderingen, der kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi inngår. Fagkomiteene er rekruttert med høyt kvalifiserte, habile medlemmer, og i år er nesten tre fjerdedeler av medlemmene hentet fra internasjonale forskningsmiljøer.

Årets tildeling favner en stor tematisk bredde fra ulike områder i spesialisthelsetjenesten og kvaliteten på søknadene er gjennomgående svært høy.

 

Jan Frich
-Det er spesielt gledelig at vi i år kan tildele midler til klinisk forskning innen psykisk helsevern og rusbehandling, med prosjekter ved flere sykehus i regionen. Vi ser også at sterke forskningsmiljøer utenfor universitetssykehusene nå hevder seg godt i konkurransen om regionale forskningsmidler, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

 

Etter årets tildeling har søknader innen faggruppen for klinisk forskning innen psykisk helsevern og rusbehandling oppnådd den høyeste suksessraten og får en total tilsagnssum på nær 50 millioner kroner når hele prosjektperioden er inkludert.

Tildeling av regionale konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020