logo

Tildeling av regionale forskningsmidler for 2022

Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 16. desember vedtatt å tildele 135 millioner kroner til i alt 89 forskningsprosjekter. Tildelingen inkluderer også avsatte forskningsmidler til prioriterte områder.

Publisert 16.12.2021
Sist oppdatert 20.12.2021
Dame foran skjerm
​Prosjektene har stor tematisk bredde og omfatter blant annet forskning på langtidsoppfølging av kreftpasienter, maskinlæring, medikamentmisbruk hos eldre og nye tilnærminger til behandling av barnekreft.

Det er i år tildelt cirka 10 millioner kroner til forskningsprosjekter innen prioriterte områder, valgt ut av styret som bidrag for å understøtte målene i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Tildelingen omfatter i alt ni prosjekter innen habilitering, sosial og etnisk ulikhet i helse og forskning om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
 
- Helse Sør-Øst RHF har tildelt regionale forskningsmidler til prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet og med høy forventet nytteverdi for pasientbehandlingen. Sykehusene i regionen slutter godt opp rundt søknadsprosessen, og dette bekrefter inntrykket av sterke forskningsmiljøer også utenfor universitetssykehusene. Vi noterer oss at kvinnelige søkere i år har like høy suksessrate som mannlige søkere, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Tildelingen av forskningsmidler skjer etter innstilling fra eksterne fagkomiteer som legger til grunn vurderingskriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen. Fagkomiteene består av høyt kvalifiserte, habile medlemmer. I overkant av 80 prosent av medlemmene er rekruttert fra internasjonale forskningsmiljøer.  Søknader innen de prioriterte områdene vurderes i tillegg av en egen komité der også representanter for brukere og konserntillitsvalgte bidrar i den endelige rangeringen av prosjektene som er vurdert vitenskapelig som støtteverdige.