Tilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og Gaustad

På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre tilleggsutredninger knyttet til konseptfasen for Aker og Gaustad.

Bakgrunnen er risikovurderingen som ble gjennomført av Oslo universitetssykehus i juni i år. Der ble konsekvenser for driften av gjenværende aktivitet på Ullevål etter etappe 1 vurdert. Risikovurderingen viste spesielt høy risiko for øyeblikkelig hjelp for barn og fødselshjelp. Dette er funksjoner som etter dagens plan skal være igjen på Ullevål til etappe 2 av utbyggingen på Aker og Gaustad.

Tilleggsutredningene vil omfatte blant annet vurderinger av tiden mellom etappene og eventuelle endringer av deler av innholdet i etappe 1, spesielt tilbudet til barn og fødende på Ullevål.

Tilleggsutredningene skal gjennomføres i parallell med den pågående konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad. Etter planen skal styrene i Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF behandle konseptfaseutredningen og tilleggsutredningene mot slutten av 2018.

Styret for Helse Sør-Øst RHF ble orientert om tilleggsutredningene i møtet 24. august.

 

Les mer:

Sak 073-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør