Tilskudd til brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene er viktige for å utvikle gode helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF fordeler midler til organisasjonene for å støtte dette arbeidet.

-Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.  -Vi håper disse tilskuddene gjør det mulig for flere å bidra med sitt perspektiv i utviklingen av fremtidens helsetjeneste.

Tilskuddene som årlig tildeles brukerorganisasjonene bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. Brukerorganisasjonene skal ivareta god brukermedvirkning i helseregionen. Tilskuddene skal gjøre det lettere å utøve likepersonsordningen og de skal bidra til å styrke informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

206 brukerorganisasjoner får i 2019 omtrent 19 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.

Liste med oversikt over hvem som har mottatt midler


Landsdekkende

Bipolarforeningen Norge

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Foreningen Rastløse Bein

Føflekkforeningen

Gynkreftforeningen

Harry Benjamin ressurssenter

Hiv Norge

Hvite Ørn Norge

Landsforbundet for kombinert Syns- og hørselsh./døvblind

Lungekreftforeningen

Norsk forening for brannskadde

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer

Norsk Lymfeødemforening

Norsk Tourette Forening

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Personskadeforbundet LTN

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Ryggforeningen i Norge

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Spillavhengighet Norge

Spiseforstyrrelsesforeningen

WSO-Landsforeningen We Shall Overcome

Flerfylke

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling

Barne- og ungdomsrevmatikergruppe Agder Fylkeslag

Barne Ungdom Recmatiker Gruppe Telemark

Blodkreftforeningen Sør

Cerebral Parese-foreningen Oslo og Akershus

Diabetesforbundet Agder

FFO samarbeidet i helseregion Sør-Øst

Foreningen for Kroniske Smertepasienter, Oslo og Omegn

Foreningen for Muskelsyke Hedmark og Oppland

Hvite Ørn, avdeling Oslo- og Akershus

Landsforeningen for hjerte og lungesyke VVest-Agder, Aust-Agder, Akershus, Vestfold, Buskerud, Østfold og Hedmark

Landsforeningen for Huntington Sykdom

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Aust og Vest-Agder fylkeslag

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Oslo/Akershus fylkeslag

Lymfekreftforeningen Agder

Lymfekreftforeningen Oslo og omegn (Akershus, Buskerud og Oslo lokallag)

Mental Helse Agder

Momentum Innlandet

Momentum Øst Foreningen for arm- og benprotesebrukere

Morbus Addison forening Agder fylkeslag

Multipel Skleroseforbundet, Region Sør

Norges Astma og allergiforbund, Region Agder

Norges Astma og allergiforbund, Region Østafjells

Norges Handikapforbund Agder

Norges Handikapforbund Oslofjord vest

Norges Handikapforbund region Innlandet

Norges Handikapforbund Øst

Norsk Forening for Nevrofibromatose Oslo og Akershus Fylkeslag

Norsk revmatikerforbund Agder Fylkeslag

Norsk Tourette Forening, Agder Fylkeslag

Oslo Døveforening (Oslo og Akershus)

Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus

proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Recovery og tilfriskning

Region Øst av MS-forbundet

Ryggforeningen i Oslo og Akershus

Ryggmarksbrokk og hydrocephalusforeningen Te-Ve-Bu

SAFO Agder

SAFO Innlandet

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjon, Øst

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner i Telemark, Vestfold og Buskerud

Stoffskifteforbundet region øst

Stoffskifteforbundet, Kristiansand og omegn lokallag

Region

CarciNor Øst

MBO - FFO samarbeidet for fylkes FFO'ene i Helseregion Sør-Øst (modulbasert brukeropplæring)

Norsk forening for Cystisk Fibrose region sør & øst

Akershus

Akershus Døveforening

Akershus Fylkeslag av Norges Fibromylagi Forbund

Akershus MS-Sammenslutningen

Autismeforeningen i Norge, Akershus Fylkeslag

Diabetesforbundet Akershus

Epilepsiforeningen Romerike

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Akershus

Gynkreftforeningen Oslo og Akershus Lokallag

Hørselhemmedes Landsforbund Akershus

Landsforeningen for kvinner bekkenleddsmerter i Akershus

LPP Akershus

Mental Helse Akershus

Norges Blindeforbund Akershus fylkeslag

NORILCO - Akershus

Norsk Forbund for utviklingshemmede Akershus fylkeslag

Norsk Revmatikerforbund, Akershus Fylkeslag

Psoriasis og eksemforbundet Akershus

Aust-Agder

Aust-Agder Fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Aust-Agder Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund

Aust-Agder MS-Forening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Aust-Agder

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri fylkesstyret i Aust-Agder

Norges Blindeforbund Alust-Agder fylkeslag

Norsk forening for Stomi og Reservoaropererte, Aust-Agder

Buskerud

Buskerud fylkeslag for Nevrofibromatose

Drammen Døveforening

Drammensrygg Buskerud

Foreningen for muskelsyke i Buskerud

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Buskerud

Kongsberg og Omegn MS forening

Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblind Buskerud

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, nedre Buskerud

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avd. Buskerud

Mental Helse Buskerud

Norges Blindeforbund Buskerud fylkeslag

Norges Diabetesforbund Buskerud

Norsk Revmatikerforbund Buskerud Fylkeslag

Ryggforeningen Drammen og omegn

Hedmark

Norges Astma- og Allergiforbund, region Hedmark

Diabetesforbundet Hedmark

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hedmark

Hedmark Fylkeslag av Norges Fibromylalgiforbund

Hedmark Parkinsonforening

Høselshemmedes Landsforbund Hedmark

Mental Helse Hedmark

Norges Blindeforbund Hedmark

Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag

Personskadeforbundet LTN Midt og Nord-Hedmark lokallag

Psoriasis og eksemforbundet Hedmark

Oppland

BURG Norge Oppland

Diabetesforbundet oppland

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oppland

Hørselshemmedes Landsforbund Oppland

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Oppland

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Oppland

Mental Helse Oppland

Norges Astma og allergiforbund, Region Oppland

Norges Blindeforbund Oppland

Norsk forbund for Utviklingshemmede Oppland fylkeslag

Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund

Oppland fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund

Oslo

ADHD Norge Oslo

Autismeforeningen i Norge- Oslo fylkeslag

Diabetesforbundet Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo

Hørselshemmedes landsforbund Oslo

Landsforeningen for hjerte og lungesyke LHL Oslo

Mental Helse Oslo

Norges Blindeforbund /Oslo

Norges Handikapforbund Oslo

Norilco avd Oslo

Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag

Oslo fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund

Oslo multippel Skleroseforening

Psoriasis og Eksemforbundet Oslo

Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjon (SAFO), Oslo

Telemark

Autismeforeningen i norge, Telemark fylkeslag

Diabetesforbundet, Telemark

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Telemark

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde avdeling Telemark

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Telemark

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Telemark Fylkeslag

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, Telemark fylkeslag

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd Telemark

Mental Helse Telemark

Norges Blindeforbund Telemark fylkeslag

Norges ME-forening avd Telemark

Norsk Cøliakiforening avd. Telemark

Norsk forbund for Utviklingshemmede Telemark fylkeslag

Norsk Revmatikerforbund, Telemark Fylkeslag

Psoriasis og eksemforbundet Telemark

Stoffskifteforbundet nedre Telemark

Telemark Døveforening

Telemark fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Telemark fylkeslag av Norges Fibromylagi Forbund

Telemark Multippel-Sklerose Forening

Telemark Parkinsonforening

Vest-Agder

Autismeforeningen i Norge, Vest Agder fylkeslag

Foreningen for hjertesyke barn- Vest-Agder

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Vest-Agder

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Vest-Agder fylkeslag

Norges Blindeforbund Vest-Agder fylkeslag

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte avd Vest-Agder

Vest-Agder fylkeslag av Norges Firbomyalgiforbund

Vestfold

Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Vestfold

Hørselhemmedes landsforbund - Vestfold

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avd. Vestfold

Larvik MS forening, Sandefjord MS forening og Nordre Vestfold MS forening

Mental Helse Vestfold

Morbus Addison forening Vestfold

Norges Blindeforbund Vestfold fylkeslag

Norges Diabetesforbund Vestfold

Norges Myalgiske encefalopati forening, Vestfold fylkeslag

Norges Parkinsonforbund, Vestfold fylkesforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede Vestfold

Norsk Forening for Nevrofibromatose avdeling Vestfold

Norsk Revmatikerforbund, Vestold fylkeslag

Norsk Tourette Forening Vestfold

Prostatakreftforeningen i Vestfold

Psoriasis og Eksemforbundet Vestfold

Stoffskiftefobundet Vestfold lokallag

Østfold

Autismeforeningen Østfold fylkeslag

Diabetesforbundet Østfold

Foreningen for muskelsyke i Østfold

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Østfold

Hvite Ørn Østfold

Hørselshemmedes landsforbund Østfold

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Østfold

Mental Helse Østfold

Norges Astma- og Allergiforbund, Østfold Fylkeslag

Norges Blindeforbund Østfold

Norges Myalgiske Encefalopati forening, Østfold

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte, Østfold

Norsk Revmatikerforbund, Østfold fylkeslag

Psoriasis- og eksemforbundet Østfold

Stoffskifteforbundet Østfold