logo

To alternativer i Innlandet skal utredes grundig

Arbeidet med konseptfasen for videreutviklingen i Sykehuset Innlandet er godt i gang.  – Det er to alternativer som skal utredes fullt ut. Vektingen av alternativene vil skje senere, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 08.03.2022
Terje Rootwelt
​Før jul 2021 startet konseptfasen i prosjektet. Her skal det utredes to alternativer. Det ene er å etablere et nytt sykehus ved Mjøsbrua i Moelv. Det andre er et null-pluss alternativ hvor det tas utgangspunkt i dagens struktur og bygningsmasse. Siden sykehuset på Hamar ikke er egnet til å pusses opp til videre drift, må det planlegges med et nytt sykehusbygg på Hamar i et slikt alternativ.

Utredningen av alternativene skal skje fullt ut. Det er det som er ment når begrepet «likeverdig» er nevnt. Det er med andre ord selve utredningen av de to alternativene som skal være likeverdig. Dette er vanlig praksis i en konseptfase.

Kriterier for tomtevalg og kartlegging av alternati​​ver

Prosjektet jobber nå med å avklare kriterier for valg av tomter for begge alternativene. Denne uken er det flere møter med Innlandet fylkeskommune og de aktuelle vertskommunene Ringsaker, Hamar og Stange. Dialog med disse vil vise hvilke tomtealternativer som kan vurderes nærmere. 
Når det foreligger en oversikt over aktuelle tomter, vil disse bli gjennomgått og vurdert. 

To alternativ​​​er

Etter gjennomføringen av tomteanalyse, vil prosjektet foreta et nedvalg. Da skal man gå videre med det beste tomtealternativet for henholdsvis Moelv og null-pluss alternativet. Dette vil skje på vårparten. Deretter vil prosjektet utdype de to alternativene som gjenstår. Foreløpig tidsplan legger opp til at styringsgruppen først diskuterer dette i sitt møte i juni, for så å gjøre et valg i begynnelsen av august. Deretter skal styret i Helse Sør-Øst RHF fatte en beslutning i sitt møte i august.

Stram ​tidsplan

Dette er et stort prosjekt som er viktig for alle de som skal bruke helsetjenester i Innlandet i mange år fremover. Alle de høringsuttalelser og innspill som er kommet i tidligere faser i prosjektet inngår som grunnlag for det arbeidet som gjøres i 2022. 

- Tidsplanen er stram, og det er ikke planer om noen omfattende høringsrunder nå. Samtidig skal vi sørge for god åpenhet om det arbeidet som gjøres, og her vil referater fra styringsgruppen legges ut jevnlig en uke etter møtet. Det gjør det mulig for alle å følge arbeidet, sier Rootwelt. 

Les mer: