Flere informerte valg og bedre kvalitet på samvalgssamtaler

Train the trainer- kurs i samvalg

Det er store forventninger til helseforetakene om å prioritere arbeidet med samvalg. Blant annet følger vi opp gjennom ‘train-the trainer’ kurs (TTT-kurs) der fagpersoner får kompetanse i å undervise og veilede i samvalg.

Vestre Viken er godt i gang opplæring i eget helseforetak. Her er Axel Simonsen og Kurt Kleppe Josefsen på TTT-kurs II.

Vestre Viken er godt i gang opplæring i eget helseforetak. Her er Axel Simonsen og Kurt Kleppe Josefsen på TTT-kurs II.

Det er så langt gjennomført tre TTT- kurs i Helse Sør-Øst med 66 fagpersoner. Målet med opplæringen er at helseforetakenes kompetanse i samvalg styrkes slik at flere pasienter får tatt informerte valg sammen med sin behandler og at kvaliteten på samvalgs-samtalene øker.

Læringsnettverk for samvalg
«Klar for samvalg» er et rammeverk for opplæring og består av flere moduler med læringsressurser som kan skreddersys ulike målgrupper som leger, sykepleiere, helsefaglige studenter og samvalgsveiledere. Train-the-trainer kurs I og II er eksempler på en type modul. Fagpersoner som har gjennomført TTT-kurs inngår i 'Læringsnettverk for samvalg' hvor de bidrar med kvalitetsforbedring og implementering av «Klar for samvalg» (eventuelt modulene for opplæring). De blir «samvalgs-ambassadører» i eget helseforetak og har en definert funksjon med å styrke kompetansen i samvalg.

I Helse Sør-Øst har omtrent 2500 fått opplæring basert på «Klar for samvalg», registrert fra 2018. Kurs er også gjennomført i Helse Vest og planlagt Helse Nord.

Å trene på struktur og kvalitet i samvalgs-kommunikasjonen
I TTT-kursene presenteres modellen «6 steg til samvalg», en idéell gjennomføring av samvalg. Her er både struktur og rekkefølge på stegene av betydning og hvert steg har gitte kriterier knyttet til informasjonsdeling og til kommunikasjonen mellom pasient og fagperson:

Illustrasjon

Arbeidet med samvalg er godt i gang i helseforetakene. Dette er ikke et prosjekt, men et systematisk forbedringsarbeid av fagpersoners kliniske kommunikasjon som omhandler samvalg – et viktig innsatsområde for å styrke pasientrollen!

Nyttige lenker

Ta 2 minutters mini-elæring som utdyper hva 6 steg til samvalg erSamvalg på helsenorge.no Samvalg på Helse Sør-Øst sine nettsider

Fra TTT-kurs II i HSØ september 2019 hvor Simone Kienlin og Jürgen Kasper underviser i samvalg basert på MAPPIN’SDM*

Fra TTT-kurs II i HSØ september 2019 hvor Simone Kienlin og Jürgen Kasper underviser i samvalg basert på MAPPIN’SDM*


På TTT kurs II øves det på å vurdere samvalgskommunikasjon og her analyserer Tuva Merete Glende fra Sunnaas graden av samvalg i

På TTT kurs II øves det på å vurdere samvalgskommunikasjon og her analyserer Tuva Merete Glende fra Sunnaas graden av samvalg i en konsultasjon.