logo

Tryggere og enklere å samarbeide om pasientene i og utenfor sykehus

Sikkerheten og sporbarheten i informasjonsflyten mellom interne fagsystemer og pasientjournalsystemet DIPS er blitt enda mer solid. Det er også lagt til rette for å dele pasientinformasjon mellom behandlingssteder på en mer sikker måte enn tidligere. Målet er at helsepersonell skal få raskere og enklere tilgang til pasientopplysninger for å kunne gi enda bedre helsehjelp. 

Publisert 08.11.2021
Sist oppdatert 12.01.2023
Rune Simensen

Rune Simensen

– Vi har nå enda bedre kontroll på hvem som kommer inn over våre digitale grenser, sier direktør for teknologi og e-helse Rune Simensen om et arbeid knyttet til informasjonssikkerhet som nylig er gjort i Helse Sør-Øst. 

Simensen sammenligner endringene med grensekontroller vi møter på en utenlandstur: 

– De som vil ha tilgang til våre fagsystemer må nå først legitimere seg med gyldige pass og visum, og bare de som har «papirene i orden», slipper inn. Med dette arbeidet reduserer vi risikoen ytterligere for at sensitive opplysninger kommer uvedkommende i hende, sier Simensen.

Lar systemer «snakke sammen» med bedre sikke​rhet

En viktig del av arbeidet har handlet om å få på plass enda sikrere og mer sporbar informasjonsflyt mellom ulike fagsystemer, for eksempel mellom fødejournal, laboratoriedata og radiologi.  

– Vi har kontroll på hvem som får tilgang til informasjon og kan dokumentere og kontrollere dette systematisk, forklarer Simensen.   

Tradisjonelt har behandlere, når det har vært nødvendig, utvekslet taushetsbelagte pasientopplysninger som elektroniske meldinger, på telefon eller per post. 

Sikrere deling er også en viktig forutsetning for effektivt å kunne utveksle data og bidrar til at viktige helseopplysninger kan være tilgjengelig når det er nødvendig for behandling av pasienten. Dette underbygger også målet om én innbygger – én journal.
  
– Arbeidet som er gjort legger fundamentet for at helsepersonell ved ulike behandlingssteder og på tvers av omsorgsnivåer, kan få enda raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter. Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten. Dette bidrar til sikrere, raskere og bedre helsehjelp for pasientene, sier Simensen.  

Solid plattform for vider​​​​e samhandling 

Direktøren for teknologi og e-helse sier regionen nå har fått til en solid plattform for videre samhandling, både i og utenfor foretaksgruppen:

– Dette gir et fundament for å kunne utvikle og innføre fremtidige delingsløsninger og er resultatet av omfattende innsats fra flere fagmiljø. Dette er også nyttig for flere av de andre prosjektene vi arbeider med, blant annet digital hjemmeoppfølging, pasientens legemiddelliste og regional data- og analyseplattform, sier Simensen.