logo

Tryggere pasientbehandling med regional ambulansejournal

Ambulansene i Helse Sør-Øst går fra journaler på papir til en digital løsning. Dette gir tryggere og raskere pasientbehandling. I alt 8 av 10 ambulanser i Helse Sør-Øst bruker allerede den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal, og hvert døgn produseres det over 900 ambulansejournaler. 

Publisert 25.10.2021
Sist oppdatert 29.04.2022
Ambulanse Innlandet

Alle de 26 ambulansestasjonene i Sykehuset Innlandet bruker nå den elektroniske ambulansejournalen.

–  Dette er et etterlengtet hjelpemiddel for ambulansetjenesten i regionen. Den elektroniske pasientjournalen gir tilgang til pasientens tidligere sykehistorie, noe som gjør det lettere å ta raske avgjørelser i akutte situasjoner, sier Anders Debes, styringsgruppeleder for prosjektet og avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF. 

Sikrere overlevering ​​av pasientinformasjon

Det er lagt til rette for at all informasjon kan overføres fra multimonitorer og logges på nettbrett i ambulansen.

Det er lagt til rette for at all informasjon kan overføres fra multimonitorer og logges på nettbrett i ambulansen.

Ved Sykehuset Innlandet bruker alle de 26 ambulansestasjonene den elektroniske ambulansejournalen. 

– Totalt har vi 46 ambulanser som genererer over 150 journaler per døgn. Siden oppstarten i desember i fjor har vi produsert over 27 000 journaler i det nye systemet, sier Lars Solhaug som er assisterende avdelingssjef på ambulanseavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

450 ansatte fordelt på 26 ambulansestasjoner i Innlandet har fått opplæring i løsningen som nå er en integrert del av grunnopplæringen for ambulansearbeiderne. 

– Mottakelsen blant ambulansearbeiderne har vist at dette er ønsket. Nå vil alle ledd ha tilgang på informasjon i sanntid. Det gir sikrere overlevering av pasientinformasjon til alle vi samarbeider med, som for eksempel akuttmottaket som skal ta imot pasienten, sier Solhaug. 

​Skal integreres med pasie​ntjournalen​

Løsningen har skriver om bord i ambulansen for å kunne overlevere journalinformasjon til akuttmottak eller legevakt som ikke kan

Løsningen har skriver om bord i ambulansen for å kunne overlevere journalinformasjon til akuttmottak eller legevakt som ikke kan motta informasjon elektronisk.Også arbeidsprosessene inne i ambulansen er blitt betraktelig lettere med elektronisk ambulansejournal. 
– Nå slipper vi å «knote ned» journalinformasjon på papir under transport, alt overføres fra multimonitorer og logges på nettbrett i bilen. Ikke bare kan håndskriften være vanskelig å forstå når det må noteres i fart og kanskje på humpete veier, men det vil også spare oss for etterregistrering og skanning til pasientjournalen når pasienten ankommer sykehuset. Tenk på alle hyllemeterne med papir vi slipper, sier Solhaug.

Foreløpig er ikke ambulansejournalen helt integrert med pasientjournalen på sykehuset, men i november skal dette piloteres i akuttmottaket på Sykehuset Innlandet, Gjøvik.
– Da vil all informasjon kunne overføres automatisk, og vi kan kvalitetssikre informasjonen både opp mot pasientjournalen og folkeregisteret, sier Solhaug.

Prosjektet er nå avsluttet og overført Sykehuspartner for videre drift og teknisk forvaltning.
– For helseforetakene betyr dette at de kan kontakte oss hvis de trenger teknisk bistand. Vi skal i tillegg utrede muligheten for at Sykehuspartner også tar over den funksjonelle forvaltningen etterhvert, sier Geir Hande som er seksjonsleder for prehospital IKT i Sykehuspartner.