Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlet

For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar pasientbehandling, har ungdomsråd.

Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst


Teamet for den første regionsamlingen var arbeidet med Helse Sør-Østs utviklingsplan 2035. - Vi synes det er fint at planene for hvordan vi skal organisere og drive fremtidens sykehus og pasientbehandling er tema for den første regionsamlingen, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF da hun ønsket ungdommene velkommen. – Dere er viktige premissgivere for fremtidens sykehus.

Nina Roland, som er nestleder i det regionale brukerutvalget, sa at brukerutvalget har store forventninger til arbeidet i ungdomsrådene i helseforetakene. – Det regionale brukerutvalget vil lytte til innspill fra dere – og ser frem til et nært samarbeid.

De 16 representantene for ungdomsrådene hadde mange synspunkter til de foreløpige planene i utviklingsplanen, blant annet om fremtidig støtte fra digitalisering, muligheter for at pasientene kan ta mer ansvar selv (brukerstyrte poliklinikker), sykehusene kan ta mer ansvar for pasienter som behandles hjemme («trygghet hjemme») og legge til rette for barn/unge (eks. ettermiddagspoliklinikker/telefon- video-mail konsultasjoner så de slipper fravær fra skolen). Det ble spurt om hvorfor sykehusene må være så sterile («Velkommen i fengsel») og hvorfor det er bedre universell utforming på Oslo S enn i sykehusene. De spesialiserte voksenavdelingene har også noe å lære av måten barneavdelingene ser hele mennesket på

Utviklingsplanen skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni. Deretter vil den bli sendt på en bred høringsrunde, blant annet til de lokale ungdomsrådene. Planen skal sluttbehandles i styret i desember.