Usikre CO₂-leveranser håndteres greit

Problemer med CO₂-produksjon og -leveranser både internasjonalt og i Norge har ført til usikkerhet for flere norske virksomheter.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har  vurdert eget CO₂-forbruk og har vært i kontakt med sine leverandører. De rapporterer at det er kontroll over situasjonen.

Sykehusene i Helse Sør-Øst er en meget stor forbruker av vann, årlig forbruk er cirka 2,2 millioner kubikkmeter. Vannverkene bruker CO₂ i vannbehandling, hovedsakelig som surhetsregulerende middel. Ingen vannverk som leverer til sykehusene i Helse Sør-Øst har oppgitt at de vil komme i en kritisk situasjon.

Helseforetakene bruker CO₂ i til forskjellige formål, men gjennom Sykehusinnkjøp  har AGA forsikret om at de har nok lager til å kunne håndtere leveransesvikt. Helseforetakene vil bli prioritert.