Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen, i nærheten av somatikken.

Styrets beslutning innebærer at utbyggingen gjennomføres i 2-3 trinn og tilpasses sykehusets økonomiske bæreevne. Lokaler for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri prioriteres i første trinn og alderspsykiatri og eventuelt voksenhabilitering i senere byggetrinn.

I løpet av første del av konseptfasen skal grunnlagsmaterialet fra tidligere faser av planleggingen oppdateres, blant annet med oppdaterte tall for pasientgrunnlaget etter overtakelse av Kongsvinger sykehus. -

Styret besluttet at prosjekteierskapet overføres til Helse Sør-Øst RHF når konseptfasearbeidet starter. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fikk fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen, i samarbeid med helseforetaket.

Les mer:

Styresak 054-2018 Akershus universitetssykehus – prosjekt for samling av psykisk helsevern på Norbyhagen. Videreføring til konseptfase.