Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategorien forskningsbasert innovasjon.

Illustrasjon

Søknadsfrist er 5. september kl 16.

Se utlysningen