Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF utlyser inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i en åpen konkurranse. Midlene gis til prosjekter som skal bidra til å utvikle fremtidens pasientbehandling.

Lofthus
​- Vi vil gi høy prioritet til prosjekter som understøtter nye former for samarbeid om pasienter med kroniske tilstander, prosjekter som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene og prosjekter som understøtter brukerstyring, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

 

Prinsipper for utlysningen

Det skal tildeles støtte til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, herunder:

  • Prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
  • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
  • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.
  • Prosjekter som bidrar til å gi leger og sykepleiere mer tid til pasientene.

 

Hvem kan søke?

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Søknadsfrist er 20. februar 2020 kl. 16:00.

Se utlysningen her