logo Helse Sør-Øst

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2023

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 110 mill. kr til nye, flerårige forskningsprosjekter. Søknadsfrist er tirsdag 6. september 2022 kl. 16.00.

Publisert 08.06.2022
En mann i hvit skjorte

​Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. En andel av midlene 
(ca. 10 mill. kr) skal målrettes til prosjekter innen fire prioriterte tematiske områder:  

  • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern
  • Helsekompetanse
  • Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i pasientbehandling

Se søknadsdokumenter for nærmere avgrensning av de prioriterte områdene.

Samtlige søknader vil bli vurdert etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for framtidig pasientbehandling. 

Det kan søkes om støtte til prosjekter innen kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend og åpen prosjektstøtte. I tillegg er det en egen utlysning av forskningsmidler til utenlandsstipend.

​​​​Se utlysningen og føringer for de ulike søknadskategoriene for 2023 her.